Giáo án làm quen chữ cái

28/02/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Giáo viên: Nguyễn Thị Hào
Lớp: Mẫu giáo lớn số 10
Đề tài: Làm quen với chữ cái u- ư
Chủ đề: Một số ngành nghề
Giáo viên: Nguyễn Thị Hào
Lớp: Mẫu giáo lớn số 10
Đề tài: Làm quen với chữ cái u- ư
Chủ đề: Một số ngành nghề

Tệp đính kèm

12358005126250_Nguyen_Thi_Hao.ppt
File: 12358005126250_Nguyen_Thi_Hao.ppt (2 MB)
12358005126250_Nguyen_Thi_Hao
File: (2 MB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác